Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій icon

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій

Реклама:Скачать 47.45 Kb.
НазваниеРозпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій
Дата конвертации28.07.2013
Размер47.45 Kb.
ТипРозпорядження
источник

Перелік документів для письмової частини

підсумкового модульного контролю


 1. Зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом.

 2. Зразок розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості).

 3. Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру.

 4. Доповідна записка на ім’я ректора ІФНМУ про необхідність переобладнання навчальних аудиторій.

 5. Пояснювальна записка на ім’я декана про пропущені Вами заняття з анатомії людини.

 6. Звіт про виконання Вами навчальної практики.

 7. Службовий план роботи наукового гуртка кафедри мовознавства на семестр.

 8. Повний протокол загальних зборів студентів І курсу медичного факультету (висвітлити 2 питання порядку денного).

 9. Витяг з протоколу (на основі укладеного протоколу).

 10. Оголошення про засідання наукового гуртка.

 11. Оголошення про надання інтелектуальних послуг.

 12. Повідомлення про проведення студентської науково-практичної конференції.

 13. Запрошення на Всеукраїнську наукову конференцію «Українська мова в часі і просторі».

 14. Укласти заяву про прийом роботу.

 15. Укласти автобіографію.

 16. Укласти резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади асистента кафедри мікробіології.

 17. Укласти службову розписку на підтвердження одержання фінансово-облікових документів.

 18. Укласти особисту розписку про передачу матеріальних цінностей.

 19. Укласти разове доручення про отримання товарно-матеріальних цінностей.

 20. Укласти спеціальне доручення для здійснення банківських операцій.

 21. Укласти генеральне доручення про продаж приватної власності.

 22. Укласти атестаційну характеристику на випускника вашого факультету.

 23. Укласти просту заяву на ім’я декана факультету про звільнення від занять у зв’язку з участю у конференції.

 24. Укласти складну заяву на ім’я завідувача кафедри історії медицини про проведення тематичних семінарів.

 25. Укласти телеграму.

 26. Укласти зразок скарги про порушення етичних норм при наданні вам медичної консультації.

 27. Укласти відгук на дипломну роботу студента вашого факультету.

 28. Укласти вказівку про оформлення відрядження.

 29. Укласти акт про списання обладнання в хірургічному кабінеті.

30. Зробити повний бібліографічний опис монографії, підручника, журналу, словника (з вашого майбутнього фаху).


Перелік питань для усної частини підсумкового модульного контролю

 1. Роль мови в суспільстві та її функції.

 2. Поняття мови й мовлення. Основні ознаки літературної мови.

 3. Мовна норма. Види мовних норм.

 4. Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.

 5. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.

 6. Науковий стиль, його підстилі. Функції, завдання, характерні ознаки.

 7. Художній стиль та загальні вимоги до нього.

 8. Публіцистичний стиль, основне призначення, сфера застосування.

 9. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення.

 10. Лексика як сукупність слів мови. Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення слів.

 11. Лексикографія як наука. Типи словників.

 12. Активна і пасивна лексика української мови. Діалектизми, архаїзми, неологізми, жаргонізми. Професійна та побутова лексика.

 13. Фразеологія української мови.

 14. Поняття про термін, термінологію, медичний термін.

 15. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми в медичній термінології.

 16. Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Рід і число іменників.

 17. Складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни (родовий відмінок).

 18. Прикметник, розряди за значенням.

 19. Ступені порівняння прикметників.

 20. Числівник, морфологічні ознаки. Особливості відмінювання. Вимоги до використання числівників у ділових паперах.

 21. Дієслово. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у діловому мовленні.

 22. Займенник, розряди за значенням. Займенник у діловому мовленні.

 23. Особливості синтаксису ділового мовлення. Однорідні члени речення, особливості вживання.

 24. Просте речення. Типи односкладних речень.

 25. Складносурядне речення. Розділові знаки в ньому.

 26. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, означальними.

 27. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

 28. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому.

 29. Правила вживання апострофа й м'якого знака.

 30. Правопис слів іншомовного походження.

 31. Етикет телефонної розмови.

 32. Публічний виступ. Жанри публічних виступів.

 33. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

 34. Документ – основний вид писемного ділового мовлення. Значення й функції документа.

 35. Класифікація документів. Основні вимоги до укладання документів.

 36. Текст як основний реквізит документа. Елементи тексту документа.

 37. Рубрикація тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків.

 38. Правила оформлення бібліографії.

 39. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання. Постійні й змінні реквізити.

 40. Бланк. Формуляр документа. Штамп. Кутове і поздовжнє розміщення штампа.

 41. Оформлення сторінки документа.

 42. Організаційні документи: положення, статути.

 43. Посадова інструкція, її реквізити, зміст. Правила.

 44. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

 45. Накази, їх види.

 46. Акт, довідка.

 47. Плани робіт. Класифікація планів. Звіт. Композиційна чіткість і послідовність.

 48. Службові записки. Правила щодо їх написання та оформлення.

 49. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.

 50. Оголошення, запрошення, основні вимоги до написання.

 51. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів. Рекомендаційний лист.

 52. Анотація. Відгук. Рецензія.

 53. Заява, типи заяв.

 54. Автобіографія, її характеристика та основні реквізити

 55. Характеристика як документ.

 56. Резюме, його характеристика, реквізити.

 57. Договір, трудова угода, контракт. Вимоги до їх оформлення.

 58. Доручення, види доручень, реквізити.

 59. Розписка, реквізити.

 60. Візитка картка, її характеристика, реквізити та особливості використання.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconНаказ №679 Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconНаказ №416-д 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 Про затвердження нової редакції Тимчасового положення про кмсонп в іфнму, Положення про систему оцінювання якості знань студентів в іфнму, Положення про медичний коледж іфнму
Кмсонп в Івано-Франківському національному медичному університеті», «Положення про систему оцінювання якості знань студентів в іфнму»...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconНаказ № м. Івано-Франківськ Про призначення секретарів Державних кваліфікаційних комісій в медичному коледжі іфнму на 2012-2013 навчальний рік
Мон від 02. 06. 1993 р. №161, наказу ректора іфнму “Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2012-2013...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пожежну безпеку» (щодо документів дозвільного характеру)
України «Про пожежну безпеку» (щодо документів дозвільного характеру) розроблений з метою приведення Закону України «Про пожежну...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПро затвердження форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації та форми довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості,
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за №1099/14366

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 року №632 „Про схвалення Концепції проекту Закону України „Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру
Закону України „Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру”

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПоложення про дипломну роботу в івано-франківському національному медичному університеті івано-Франківськ 2012 Методичні вказівки підготували
Положення про дипломну роботу в іфнму розроблено згідно «Положення про дипломну роботу для вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПоложення про дипломну роботу в івано-франківському національному медичному університеті івано-Франківськ 2012 Методичні вказівки підготували
Положення про дипломну роботу в іфнму розроблено згідно «Положення про дипломну роботу для вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня...

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів

Розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій iconПояснювальна записка
Чорнобильської катастрофи з метою забезпечення виконання вимог статей 25 та 30 Закону України "Про захист населення і територій від...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cif.docrix.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы